Идеи без граници

Туристичкиот град Бајрон Беј што е на околу 160 км од Бризбејн (Австралија) ја реализира првата железничка линија во светот, целосно напојувана од соларна енергија.

Температурен коефициент кај фотоволтаиците

Температурниот коефициент станува важен фактор во одлуката за брендот на фотоволтаичните системи, и поради резултатот на климатските промени, коефициентот ќе биде се поважен фактор во одлучувањето на купување на овие системи.

Масовно гасење на нуклеарките во корист на обновливата енергија

Шведската влада одлучи да се посвети во масовно проширување на сите системи кои произведуваат чиста енергија, со намера во следната деценија да ја постигнат целта со користење на 100% чиста еколошка енергија

Зошто кај нас не се копираат ваквите позитивни идеи?

Со планот за реструктуирање на милиони работни места во Австралија кои во овој момент се во опасност од исчезнување, се очекува економијата да создаде 1.8 милиони нови можности за вработувањa во наредните 5 години во рамките на обновливиот сектор.

Не постои успешна економија во светот без сопствена евтина електрична енергија

Светските влади во времето на Ковид 19 се концентрираат во изнаоѓање на соодветни решенија за паметно искористување на ограничените расположиви финансиски средства, кои наместо да бидат пласирани во фирмите за отпуштање на вработените и пасивно надминување на овој период кога пазарите се губат и огромен број на фирми од сите дејности банкротираат, да се употребат во ангажман на што повеќе работници во изградба на енергетски проекти за обновлива енергија.

Енергетско ефикасни објекти – До каде сме ние?

Архитектите и нивните здруженија бараат генерална промена и амбициозен закон во градежништвото за масовно користење на фотоволтаични фасади и балкони, при кои освен производството на чиста електрична енергија се користи и гео-термичкото производство на топлина, која има свое место во изградбатата на енергетски објекти.

Новата ера на електричните возила

Берлинска енергетска компанија разви решение за полнење и наплата на електричните возила со енергија, со користење на електронска мобилна наплата.
Возачите си носат свој сопствен кабел за приклучок и интегриран мерач за електрично полнење, приклучен на специјален контакт на одредени столбови за улично осветление.