Енергетско ефикасни објекти – До каде сме ние?

Архитектите и нивните здруженија бараат генерална промена и амбициозен закон во градежништвото за масовно користење на фотоволтаични фасади и балкони, при кои освен производството на чиста електрична енергија се користи и гео-термичкото производство на топлина, која има свое место во изградбатата на енергетски објекти.

Новата ера на електричните возила

Берлинска енергетска компанија разви решение за полнење и наплата на електричните возила со енергија, со користење на електронска мобилна наплата.
Возачите си носат свој сопствен кабел за приклучок и интегриран мерач за електрично полнење, приклучен на специјален контакт на одредени столбови за улично осветление.