Не постои успешна економија во светот без сопствена евтина електрична енергија

Светските влади во времето на Ковид 19 се концентрираат во изнаоѓање на соодветни решенија за паметно искористување на ограничените расположиви финансиски средства, кои наместо да бидат пласирани во фирмите за отпуштање на вработените и пасивно надминување на овој период кога пазарите се губат и огромен број на фирми од сите дејности банкротираат, да се употребат во ангажман на што повеќе работници во изградба на енергетски проекти за обновлива енергија.

Енергетско ефикасни објекти – До каде сме ние?

Архитектите и нивните здруженија бараат генерална промена и амбициозен закон во градежништвото за масовно користење на фотоволтаични фасади и балкони, при кои освен производството на чиста електрична енергија се користи и гео-термичкото производство на топлина, која има свое место во изградбатата на енергетски објекти.

Новата ера на електричните возила

Берлинска енергетска компанија разви решение за полнење и наплата на електричните возила со енергија, со користење на електронска мобилна наплата.
Возачите си носат свој сопствен кабел за приклучок и интегриран мерач за електрично полнење, приклучен на специјален контакт на одредени столбови за улично осветление.