Новата ера на електричните возила

Published by admin on

Берлинска енергетска компанија разви решение за полнење и наплата на електричните возила со енергија, со користење на електронска мобилна наплата.
Возачите си носат свој сопствен кабел за приклучок и интегриран мерач за електрично полнење, приклучен на специјален контакт на одредени столбови за улично осветление.
Корисниците склучуваат договор со провајдер за користење на ел. енергија преку апликација од нивниот мобилен телефон.
Со овој софтвер се овозможува наплата на сите трансакции од било која приклучна точка од каде е направено надополнување на ел. енергија (kWh) за нивното електрично возило.
Бидејќи технологијата за комуникација и наплата е интегрирана во кабелот и уредот за полнење, се овозможува да се изгради инфраструктура практично насекаде по многу разумна цена, избегнувајќи ги скапите уреди за полнење на електричните возила.
Интелигентните приклучни уреди се достапни во различни варијанти интегрирани во самостојните столбови за улично осветлување или пак други урбани решенија.
На овој начин, соодветно место за полнење на електричните возила е достапно во секоја ситуација, во секое време и на секое место.
Categories: Сите