Идеална географска локација

Published by admin on

Македонија е на идеална географска локација каде имаме перфектни услови за производство на ел. енергија од обновливи извори. Иако условите се светски, целиот свет е веќе пред нас, а ние за жал воопшто не сме ниту спомнати во нивната статистика!!!

Categories: Сите